Mycket för pengarna?

Tanken är att båda parter får fri användningsrätt till bilderna vi skapar tillsammans. Om kunden önskar redigera bilderna av tredje part vill jag godkänna bilden innan publicering. När bilderna används ska fotografen nämnas i något sammanhang. Till exempel i text på hemsidan, taggas, nämnas i text för tryckmaterial. Pris enligt överenskommelse, men utgå ifrån 600kr/tim.

Fotografen kan använda bilderna i sin portfolio här på hemsidan eller i andra sammanhang, t.ex. utställningar, fototävlingar eller liknande. En modellrelease eller bildkontrakt skrivs och undertecknas av båda parter. Där kan vi precisera vad som gäller mer specifikt.

Vi vill ha exklusiv användningsrätt!

Lätt fixat, vi skriver ett avtal för det. Kostnaden för fotograferingen är då 900kr/tim exkl moms. Eller enligt överenskommelse. Faktureringen sker via Frilans finans.

Anders Ekmark - fotoentusiast

Jag är självlärd utöver högskolestudier i retusch och bildkommunikation. Deltar regelbundet i olika fotoworkshops och håller i egna kurser i fotografi. Jag har fokus på kundbemötande och kommunikation. Båda parter ska få en så tydlig bild av uppdraget som möjligt. Vi och skapar en samlad bild av förväntat resultat och service. Bilder talar sitt tydliga språk.  - kundportfolio - Det är enkelt att skapa sig en uppfattning om mitt arbete där.